VSTC

Ochranný kryt pre termostat VS20RFOchranný plastový kryt pre batériový termostat VS20RF.

Kryt slúži ako ochrana proti krádeži alebo neoprávnenej manipulácii.