08RFA

Externá anténa 08RFA pre KL08RF

Externá anténa 08RFA pre KL08RF a KL10RF

Kompatibilná s komponentami iT600RF. Môže byť použitá pre zlepšenie komunikačného signálu v prípade veľkej vzdialenosti medzi komponentami.